Programet

Shkëndijë e së ardhmes

Event Imgage

E krijuar nga nëntë studentë të klasës për Vizatim dhe Animacion në Universitetin e Arteve të Aplikuara të Vjenës, dhe e realizuar për nder të 150 vjetorit të këtij institucioni, filmi flet në përgjithësi për të rinjtë si dhe për të ardhmen e mundshme të artistëve të rinj.

Shkëndijë e së ardhmes

3 min 16 sek / 2017 / Austri /

E krijuar nga nëntë studentë të klasës për Vizatim dhe Animacion në Universitetin e Arteve të Aplikuara të Vjenës, dhe e realizuar për nder të 150 vjetorit të këtij institucioni, filmi flet në përgjithësi për të rinjtë si dhe për të ardhmen e mundshme të artistëve të rinj.

Regjisor: Marlene Heidinger, Maité Kalita, Silvia
Knödlstorfer, Ji-yoon Lee, Esther Martens, Andreas Neudecker, Sebastian Doringer, Lucia de Quiqueran-Beaujeu, Amelie Schlöglhofer

16

Tuesday