Anibar festivali i filmit te animuar

13 - 19 Gusht - Peje, Kosove 2018