Anibar festivali i filmit te animuar

14 - 20 Gusht - Peje, Kosove 2017